Yến sào Phúc Lợi - yến sào cho mọi nhà. Phúc Lợi mang đến cách dịch vụ sau cho khách hàng : - Yến hủ chưng sẳn Hoàng Việt các loại : Phèn, Hạt Chia, Sen, Táo- Hạt Sen, Sâm, Không Đường và Tứ Vị. - Yến tổ các loại. - Yến chưng theo yêu cầu. - Yến tươi, yến vụn.
Toàn bộ sản phẩm
Yến hủ chưng Hạt Sen - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Hạt Sen - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Sâm - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Sâm - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Phèn - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Phèn - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Tứ Vị - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Tứ Vị - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Không Đường - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Không Đường - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Hạt Chia - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Hạt Chia - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Táo-Hạt Sen - Hoàng Việt

Yến hủ chưng Táo-Hạt Sen - Hoàng Việt

Set 6 hủ thường Hoàng Việt

Set 6 hủ thường Hoàng Việt