Giỏ hàng
Thông tin liên hệ:
2T Fastfood
Long Xuyên
0842414452
hoanganhthu05102004@gmail.com

Thông tin chuyển khoản:
Ngân hàng: MB Bank
Tài khoản: Nguyen Hoang Anh Thu
Số tài khoản: 7000152686852

Fanpage: