Toàn bộ sản phẩm
Gà viên sốt cay size M

Gà viên sốt cay size M

Bánh gạo cay size M

Bánh gạo cay size M

Bánh gạo cay size L

Bánh gạo cay size L

Gà viên sốt cay size L

Gà viên sốt cay size L

Bánh gạo lắc phô mai size M

Bánh gạo lắc phô mai size M

Bánh gạo lắc phô mai size L

Bánh gạo lắc phô mai size L

Gà viên sốt trứng muối size M

Gà viên sốt trứng muối size M

Gà viên sốt trứng muối size L

Gà viên sốt trứng muối size L

Đùi gà sốt cay

Đùi gà sốt cay

Đùi gà sốt trứng muối

Đùi gà sốt trứng muối

Mì trộn gà viên sốt cay

Mì trộn gà viên sốt cay

Mì trộn đùi gà sốt cay

Mì trộn đùi gà sốt cay

Khoai tây lắc phô mai size M

Khoai tây lắc phô mai size M

Khoai tây lắc phô mai size L

Khoai tây lắc phô mai size L

Khoai tây chiên size M

Khoai tây chiên size M

Khoai tây chiên size L

Khoai tây chiên size L

combo 1

combo 1

combo 2

combo 2

mì thêm

mì thêm

thêm phô mai

thêm phô mai

Cơm trộn Hàn Quốc

Cơm trộn Hàn Quốc

Cơm gà viên sốt cay

Cơm gà viên sốt cay

Cơm đùi gà sốt cay

Cơm đùi gà sốt cay

thêm gà nhỏ

thêm gà nhỏ