Gương tròn gỗ sồi D600
1.000.000,00 ₫

Mô tả sản phẩm:

Gương tròn gỗ sồi D600 là lọai gương treo tường, với chất liệu gỗ sồi làm khung, và sử dụng gương của Bỉ để tạo nên thương hiệu.