Cano 27 người
690.000.000,00 ₫

Mô tả sản phẩm:

- Chiều dài lớn nhất : Lmax = 9.4 m - Chiều rộng lớn nhất : Bmax = 2.4 m - Chiều cao mạn : D = 1 m - Chiều chìm : d = 0.5 m - Máy chính : 1 x Yamaha 200 HP - Vùng hoat động : VR-SI - Thuyền viên : 3 người - Hành khách : 24 người