SEA HORSE YACHT - DU THUYỀN NGỰA BIỂN - Thư ngỏ

NHẮC ĐẾN CUỘC SỐNG THƯỢNG LƯU TRÊN NƯỚC, KHÔNG THỂ THIẾU DU THUYỀN NGỰA BIỂN !