Toàn bộ sản phẩm
Đũa bao OPP kèm tăm

Đũa bao OPP kèm tăm

Đũa tách OPP kèm tăm

Đũa tách OPP kèm tăm

Đũa Tre Vat 24cm

Đũa Tre Vat 24cm

Nĩa Gỗ 16cm

Nĩa Gỗ 16cm

Vát 21cm

Vát 21cm

Combo Đũa muỗng khăn tăm

Combo Đũa muỗng khăn tăm

Đũa tre đầu vát

Đũa tre đầu vát

Đũa tre Vát 21cm

Đũa tre Vát 21cm