Trái cây, rau củ sấy
Khoai vàng mật ong - Hủ pét 930ml

Khoai vàng mật ong - Hủ pét 930ml

Khoai tây vuông sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai tây vuông sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai tây ống sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai tây ống sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai tây phomai sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai tây phomai sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai môn cọng - Hủ pét 930ml

Khoai môn cọng - Hủ pét 930ml

Khoai mix 3 vị (khoai vàng - tím - môn) - Hủ pét 930ml

Khoai mix 3 vị (khoai vàng - tím - môn) - Hủ pét 930ml

Mix 2 vị khoai lang vàng - tím lát mật ong - Hủ pét930ml

Mix 2 vị khoai lang vàng - tím lát mật ong - Hủ pét930ml

Mít xuất khẩu - Hủ pét 930ml

Mít xuất khẩu - Hủ pét 930ml

Trái cây sấy thập cẩm - Hủ pét 930ml

Trái cây sấy thập cẩm - Hủ pét 930ml

Khoai vàng cọng - Hủ pét 930ml

Khoai vàng cọng - Hủ pét 930ml

Khoai lang tím cọng - Hủ pét 930ml

Khoai lang tím cọng - Hủ pét 930ml

Chuối sấy giòn - Hủ pét 930ml

Chuối sấy giòn - Hủ pét 930ml

Khoai lang tím lát mật ong - Hủ pét 930ml

Khoai lang tím lát mật ong - Hủ pét 930ml