Ghế sofa VC 044 ống đồng, tần bì, màu walnut
Giá: Liên hệ

Mô tả sản phẩm:

Ống đồng, gỗ tần bì, màu walnut