Bộ bàn ghế sofa gỗ
10.000.000,00 ₫

Mô tả sản phẩm:

Bàn 1x0,5x0,44, ghế dài 1,65x0,5, 2 ghế tựa, 2 ghế đẩu