Toàn bộ sản phẩm
Cắt da tay

Cắt da tay

Cắt da chân

Cắt da chân

Sơn Gel

Sơn Gel

Set Mắt mèo, Tráng gương ,v.v

Set Mắt mèo, Tráng gương ,v.v

Mắt mèo

Mắt mèo

Mix màu

Mix màu

Fill Gel Sét

Fill Gel Sét

Đắp Gel

Đắp Gel

Úp móng

Úp móng

Đính đá tim nhỏ

Đính đá tim nhỏ

Vẽ gel viền

Vẽ gel viền

Full Set hard gel

Full Set hard gel

vẽ nét

vẽ nét

Vẽ gel Bộ

Vẽ gel Bộ