Sản phẩm bán chạy
Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Bò Một Nắng Ăn Liền

Bò Một Nắng Ăn Liền

Muối Ớt Tây Ninh

Muối Ớt Tây Ninh

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng

Toàn bộ sản phẩm
Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Bò Một Nắng Ăn Liền

Bò Một Nắng Ăn Liền

Muối Ớt Tây Ninh

Muối Ớt Tây Ninh

Nước Sốt Me

Nước Sốt Me

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Nhỉ Hoà Đa