Sản phẩm bán chạy
Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Bò Một Nắng Ăn Liền

Bò Một Nắng Ăn Liền

Muối Ớt Tây Ninh

Muối Ớt Tây Ninh

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng

Khô Cá Thẩn

Khô Cá Thẩn

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Tôm Khô Loại 1

Tôm Khô Loại 1

Tôm Khô Loại 2

Tôm Khô Loại 2

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Hàn Quốc

Bào Ngư Hàn Quốc

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g

Khô Cá Miệng Rộng

Khô Cá Miệng Rộng

Chình Bọc ( Cá Ninja)

Chình Bọc ( Cá Ninja)

Mực 1 Nắng Vip 2 size 6c/kg

Mực 1 Nắng Vip 2 size 6c/kg

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng - Đặc Sản Việt

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng - Đặc Sản Việt

Mực 1 Nắng Vip size 2c/kg

Mực 1 Nắng Vip size 2c/kg