Sản phẩm bán chạy
Mực Lá Tươi

Mực Lá Tươi

Khô Cá Chỉ Vàng

Khô Cá Chỉ Vàng

Tôm Hùm Ngộp

Tôm Hùm Ngộp

Rong Nho Tươi

Rong Nho Tươi

0,00 ₫

Khô Cá Đét Tẩm

Khô Cá Đét Tẩm

Mắm Nhỉ

Mắm Nhỉ

Tôm Sú 15c/kg

Tôm Sú 15c/kg

Chả Ram Tôm Đất

Chả Ram Tôm Đất

Mực 1 Nắng size 5c/kg

Mực 1 Nắng size 5c/kg

Khô Cá Thẩn

Khô Cá Thẩn

Mực Lá Khô Size 18-20c/kg

Mực Lá Khô Size 18-20c/kg

Mực Ống Khô size 20-22c/kg

Mực Ống Khô size 20-22c/kg

Tôm Khô Loại 1

Tôm Khô Loại 1

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Khô Cá Đét

Khô Cá Đét

Tôm Khô Loại 2

Tôm Khô Loại 2

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Hàn Quốc

Bào Ngư Hàn Quốc

Phile Cá Ngừ - Sku

Phile Cá Ngừ - Sku

Mực 1 Nắng size 4c/kg

Mực 1 Nắng size 4c/kg

Khô Cá Miệng Rộng

Khô Cá Miệng Rộng

Chình Bọc ( Cá Ninja - Cá Mút Đá)

Chình Bọc ( Cá Ninja - Cá Mút Đá)

Khô Cá Hố Lớn

Khô Cá Hố Lớn

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng - Đặc Sản Việt

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng - Đặc Sản Việt