Toàn bộ sản phẩm
Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Mực Lá Khô Size 35-40c/kg

Bò Một Nắng Ăn Liền

Bò Một Nắng Ăn Liền

Muối Ớt Tây Ninh

Muối Ớt Tây Ninh

PP Bò - Chân Và Đuôi

PP Bò - Chân Và Đuôi

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắt Cá Ngừ Tiềm Thuốc Bắc

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Cước Vận Chuyển

Cước Vận Chuyển

Khô Cá Thẩn

Khô Cá Thẩn

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Tôm Khô Loại 1

Tôm Khô Loại 1

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng Đặc Sản Việt

Bò 1 Nắng Muối Kiến Vàng Đặc Sản Việt

Mực Ống Khô Dẻo size 12-13c/kg

Mực Ống Khô Dẻo size 12-13c/kg

Tôm Khô Loại 2

Tôm Khô Loại 2

Khô Cá Lóc 3 Nắng

Khô Cá Lóc 3 Nắng

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Hàn Quốc

Bào Ngư Hàn Quốc

PP Bò - Lá Sách

PP Bò - Lá Sách

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g

Khô Cá Miệng Rộng

Khô Cá Miệng Rộng

Chình Bọc ( Cá Ninja)

Chình Bọc ( Cá Ninja)