Toàn bộ sản phẩm
Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 200g

Mực Lá Khô Size 15-17c/kg

Mực Lá Khô Size 15-17c/kg

Bò Một Nắng Ăn Liền

Bò Một Nắng Ăn Liền

Muối Ớt Tây Ninh

Muối Ớt Tây Ninh

Nước Sốt Me

Nước Sốt Me

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Nước Sốt Me Hủ Lớn

Bò 1 Nắng Hà Trung

Bò 1 Nắng Hà Trung

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Nhỉ Hoà Đa

Mắm Mực

Mắm Mực

Khô Bò

Khô Bò

Bò 1 Nắng

Bò 1 Nắng

Khô Cá Thẩn

Khô Cá Thẩn

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Lá Khô Size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Mực Ống Khô size 60-70c

Tôm Khô Loại 1

Tôm Khô Loại 1

Túi Xách Đặc Sản Việt size 26

Túi Xách Đặc Sản Việt size 26

Túi Xách Đặc Sản Việt size 30cm

Túi Xách Đặc Sản Việt size 30cm

Túi Xách Đặc Sản Việt size 40cm

Túi Xách Đặc Sản Việt size 40cm

Tôm Khô Loại 2

Tôm Khô Loại 2

Khô Cá Lóc 3 Nắng

Khô Cá Lóc 3 Nắng

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Thiên Nhiên

Bào Ngư Hàn Quốc

Bào Ngư Hàn Quốc

Phí Giao Hàng

Phí Giao Hàng

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g

Khô Nhái ( Vũ Nữ Chân Dài) ĐG: 500g